Про нас

Цілі

 • Організація та підтримка освітньої діяльності педагогів та студентів (учнів) за всіх організаційних форм
 • Підвищення якості освіти
 • Залучення діаспори до отримання української освіти
 • Забезпечення доступності якісної освіти, зокрема особам, які:

✓ потребують інклюзивного навчання

✓ проживають в депресивних районах

✓ знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, в зоні АТО

✓ переміщені із зони АТО

а також

 • в період карантину, пандемії, захворювань дітей на довготривалі хвороби
 • коли стаються вимушені перерви в навчанні – складна ситуація в Україні вимушує відключати тепло, світло в навчальних закладах

Переваги

 • кожен навчальний заклад отримує «свого» прикріпленого тренера-консультанта
 • доступність та зрозумілість інструментарію дає можливість працювати користувачам з невисоким рівнем ІТ-компетентностей
 • доступність та зрозумілість інструментарію дає можливість неперервно підвищувати рівень ІТ-компетентностей користувачів
 • наявність системи управління навчанням як окремого студента (учня), так і групи студентів (учнів)
 • неперервна online та offline підтримка, консультації, тренінги, наповнення WEB-бібліотеки, робота з контентом, навчання користувачів та підтримка функціоналу, оновлення версій
 • немає потреби підключати фахівця з програмування чи самостійно займатися розробленням курсів – функціонування ресурсу підтримується розробником на всіх етапах, як це робиться для більшості сучасних програмних комплексів
 • Гриф МОН України «Схвалено до використання у навчальних закладах» (протокол №1 від 30.05.2016 року, лист ІМЗО №21/12-Г-287 від 02.06.2016 р.)
 • Угода про співпрацю з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України
 • розробники є ІТ-фахівцями, які мають багаторічний досвід роботи в освіті, вони випускники КПІ, КНУ ім. Т. Шевченка, НПУ ім. М. Драгоманова

Що це дає?

 • забезпечення вільного доступу до якісної освіти всіх і кожного, у тому числі осіб з віддалених і депресивних районів
 • забезпечення вільного доступу всіх і кожного до інноваційних електронних підручників WEB-підручників, які є підручниками нового покоління (http://lib.ues.by) (такі навчальні засоби в США та Європі називають «відкритими ЕОР», вони є динамічними та можуть, за потреби, підлягати коригуванню (відповідно до змін у навчальних програмах), їхній контент є логічно структурованою навчальною інформацією (текстовою, мультимедіа-, відео- й аудіо-)
 • забезпечення доступу до здобування української освіти для осіб, що проживають на не контрольованих Україною територіях (повноформатне дистанційне навчання)
 • створення умов для профільного навчання за будь-яким профілем, незалежно від можливостей навчального закладу, у якому освіта здобувається стаціонарно
 • створення можливості повноцінного навчання для осіб, які фізично не в змозі відвідувати навчальні заклади, в тому числі онкохворих, осіб з особливими потребами (інклюзивне навчання)